Derde INTERNATIONAAL SPEELFILMFESTIVAL
voor NIET-PROFESSIONELEN
en FILMSCHOLEN

"DE DRAKE"

GENT - BELGIUM


MUSEUM Josef ANNA (DE)
NOVACENTRUM
St.-Bernadettestraat 132
9000 Gent (België)

4, 5, 6 and 7 November 1999
Nederlands Français Deutsch

Josef ANNA - Een leven voor de amateurfilm
Korte biografie van deze Saarlandse amateurfilmer.

Josef ANNA, geboren op 28 November 1914 in Saarlandse grensdorpje Niedergailbach, werd ver over de Saarlandse grenzen heen bekend als pionier en baanbreker voor het amateurfilmen.

Hij betoonde bijzondere interesse voor de in zijn tijd opkomende cinema - en filmtechniek, wat hem voor de rest van zijn leven niet meer losliet.

Reeds op veertienjarige leeftijd kreeg hij van zijn peetoom, eveneens een ijverig filmamateur, een filmcamera in het formaat 35 mm normaalfilm en een normaalfilmprojector "Optica".

Met de zorgeloosheid van de jeugd stortte hij zich met gelijkgezinden in de "filmerij" die snel een hartstocht werd. In de loop van de tijd kwamen er zich steeds meer filmcamera's en -projectoren bij het afgedraaide celluloidmateriaal voegen; het begin van een "Filmmuseum" tekende zich af.

In 1948 stichtte Josef ANNA samen met andere filmers een smalfilmgroep waaruit later het Landesverband IGFA-Saar voortkwam. Omwille van de bijzondere politieke situatie van het Saarland was dit Landesverband van 1952 tot 1957 een actief lid van de UNICA. De Saarlandse filmamateurs en hun films oogsten een opmerkelijk succes en werden daardoor wereldwijd bekend.

Maar de verzamelwoede voor filmcamera's en -projectoren had reeds lang Josef ANNA in zijn ban. Kopen en ruilen was het devies, het filmmuseum vulde zich. Zo kwam het dat Josef ANNA circa 600 filmcamera's en -projectoren van alle formaten, filmbewerkings-apparatuur en diverse toebehoren bezat en vooral de zelfgedraaide films! Het archief bestaat uit zestigduizend meter 16 mm / 9,5 mm / 8mm / Super 8 mm films en video's.

Als erkenning voor zijn verdiensten in verband met het amateurfilmen werd Josef ANNA in 1986 met het "Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschlands" onderscheiden. In 1989 bekwam hij voor zijn verdiensten op het internationale vlak van de amateurfilm een bijzondere onderscheiding van de UNICA, hem overhandigd door Josef Walterscheidt, de toenmalige president van de UNICA.

Overigens... was Josef ANNA ook een zogenaamde knutselaar op gebied van amateurfilmtechniek. Zijn artikels verschenen sedert de jaren vijftig in verschillende vaktijdschriften. Zijn knutselarijen zijn ook nu nog waar te nemen in zelfbouwtoestellen zoals camera's en projectoren, randspooraanbrengtoestellen, en andere.

Josef ANNA stierf op 1 December 1995. Zijn verzameling is tot op heden nog familiebezit. Dat sluit nochtans de mogelijkheid niet uit dat men zich de vraag kan stellen hoe men voortaan deze zeldzame schatten aan het geïnteresseerde publiek toegankelijk kan maken.


Top of document
Back


Josef ANNA - Une vie pour le film amateur
Petite Biographie de cet amateur de film sarrois.

Josef ANNA, né le 28 novembre 1914 dans le petit village frontalier Niedergailbach, était connu par delà les frontières de la Sarre en tant que pionnier et novateur du film amateur.

Son centre d'intérêt fut alors la toute nouvelle technique du film et du cinéma; cette emprise dura toute sa vie.

Il avait à peine 14 ans lorsque son parrain, fervent amateur de cinéma, lui offrit une caméra format 35 mm film normal et un projecteur "Optica".

Avec toute cette insouciance de la jeunesse, il se lance avec quelques sympathisants dans le "filmage", ce qui devint rapidement une passion. Le temps aidant, nombreux furent les caméras et projecteurs s'ajoutant au matériel Celluloïd filmé; les jalons du musée du film étaient posés.

En 1948, Josef ANNA créa avec d'autres filmeurs, un groupe d'où résulta par la suite Landesverband IGFA-Saar. Celle-ci était de 1952 a 1957 - à cause de la situation politique exceptionnelle de la Sarre - membre actif de l'UNICA, Les Amateurs sarrois connurent alors avec leurs films maints succès et de ce fait étaient mondialement connus.

Entre-temps, Josef ANNA avait déjà attrapé le virus de la collection de caméras et projecteurs de film; acheter, échanger était sa devise - le musée du film s'agrandissait.

Josef ANNA arrivait ainsi à posséder environ 600 caméras et projecteurs de tous formats, tables de montage et autres accessoires se compose de plusieurs milliers de mètres 16 mm/9,5 mm/8 mm/S-8 mm de films et vidéos.

En 1986, Josef ANNA fut décore de "Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland" en reconnaissance de ses mérites envers le film amateur. De même, il obtint des mains du président de l'UNICA, Josef Walterscheidt, une décoration exceptionnelle de l'UNICA, pour son engagement sur le secteur international du film amateur.

Josef ANNA était aussi un bricoleur dans le domaine technique du film amateur. Ses articles paraissaient dès les années 50 dans différentes revues spécialisées. Ses "inventions" sont encore présentes aujourd'hui sous forme d'appareils de construction personnelle, outils que cameras, projecteurs, pistage magnétique etc.

Josef ANNA décédait le premier décembre 1995; sa famille est toujours en possession de toutes ses collections. Ceci n'exclut aucunement le fait de se poser la question comment l'on pourrait rendre accessibles ces trésors rares à un public intéressé.


Top of document
Back


Josef ANNA - Ein Leben für den Amateurfilm
Eine kleine Biographie dieses saarländischen Filmamateurs.

Josef ANNA, am 28. November 1914 in dem kleinen saarländischen Grenzdorf Niedergailbach geboren, wurde weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus als Pionier und Wegbereiter des Amateurfilms bekannt.

Besonderes Interesse zeigte er für die seinerzeit neu entstandene Kino- und Filmtechnik, die ihn Zeit seines Lebens nicht mehr los ließ.

Bereits mit 14 Jahren bekam er von seinem Patenonkel, der ein eifriger Kinoamateur war, eine Kinokamera, Format 35 mm Normalfilm und einen Normalfilmprojektor "Optica" geschenkt.

Mit der Unbekümmertheit der Jugend stürzte er sich mit Gleichgesinnten in die "Filmerei", die schnell zur Leidenschaft wurde. Mit der Zeit gesellten sich immer mehr Filmkameras und -projektoren zu dem abgedrehten Zelluloidmaterial; der Beginn des "Filmmuseums" zeichnete sich ab.

1948 gründete Josef ANNA, zusammen mit anderen Filmern, eine Schmalfilmgruppe, aus der später auch der Landesverband IGFA-Saar hervorging. Aufgrund der besonderen politischen Situation des Saarlandes war dieser von 1952 bis 1957 aktives Mitglied der UNICA. Die saarländischen Filmamateure und ihre Filme erzielten beachtliche Erfolge und wurden somit weltweit bekannt.

Doch die Sammelleidenschaft für Filmkameras und -projektoren hatte Josef ANNA schon längst gefangen genommen- kaufen, tauschen hieß die Devise - das Filmmuseum füllte sich. So kam es, daß Josef ANNA ca. 600 Filmkameras und Projektoren aller Formate besaß, Filmbearbeitungsgeräte und sonstiges Zubehör und vor allen Dingen die selbstgedrehten Filme! Das Archiv besteht aus zigtausend Metern 16 mm/9,5 mm/8 mm/ S-8 mm-Filmen und Videos.

In Anerkennung der Verdienste um den Amateurfilm wurde Josef ANNA 1986 mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ebenso erhielt er 1989 durch den damaligen Präsidenten der UNICA, Josef Walterscheidt, für seine Verdienste auf dem internationalem Gebiet des Amateurfilms eine besondere Auszeichnung der UNICA.

Übrigens...... Josef ANNA war auch ein sog. Tüftler auf dem Gebiet der Amateurfilmtechnik. Seine Artikel erschienen seit den 50iger Jahren in verschiedenen Fachzeitschriften. Seine Tüfteleien zeigen sich auch heute noch in Eigenbaugeräten wie Kameras und Projektoren, Filmbespurungsgeräten u. ä..

Josef ANNA starb am 01. Dezember 1995; seine Sammlungen sind auch heute noch im Familienbesitz. Dies schließt jedoch die Möglichkeit nicht aus, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man künftig diese seltenen Schätze der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen kann.

Top of document

Back

Film- & Videoclub De Drake vzw