INTERNATIONAAL SPEELFILMFESTIVAL
voor NIET-PROFESSIONELEN
en FILMSCHOLEN

"DE DRAKE"

GENT - BELGIUM


Draken van De Coninck

Hoe kan het ook anders in een filmclub met een naam als ĞDe Drakeğ, dat de trofeeën kunstzinnige drakenfiguren zijn, geschapen door de handen van Christophe De Coninck.

De kunstenaar De Coninck werd geboren in 1928 en was in zijn beroepsloopbaan technisch raadgever bij de industrie. Naar verluidt was Christophe van jongsaf begeesterd door vorm, lijnen en kleuren, een passie als het ware, die zich later uitte in het scheppen van zijn kunstwerken.

De bescheiden man die Christophe is, kan gepassioneerd praten over zijn kunst die duidelijk aanwezig is in zijn woning. Wat opvalt in het werk van deze kunstenaar zijn de tegenstellingen, zoals het goede tegen het kwade of het mooie en het lelijke, het donker tegen het licht. Zijn werken stralen ook gebalde kracht uit, kracht die hijzelf uitstraalt als hij vertelt hoe zijn werken tot stand kwamen of over de boodschappen die hij er wou inleggen. Heel wat werk toont beelden uit Zwitserland, momenten of flitsen uit reizen die De Coninck maakte naar dat land. Het zijn meestal beelden waar machtige bergmassa's als achtergrond dienen, soms dreigend of dan weer romantisch aandoende.

Maar niet alleen op het canvas, papier of linnen is Christophe kunstzinnig bezig. Ook de driedimensionale kunstvormen van het beeldhouwers of boetseren houdt hem doende. Ook in deze kunstvormen vinden we de tegenstellingen terug uit zijn tekeningen en schilderijen. De beelden en vormen zijn soms geladen met rondingen, dan weer hoekig scherp en ruw. Men raakt bijna niet uitgekeken op het werk van Christophe, zeker als de man er zijn verhalen bij vertelt.

Zo komen we ook bij de draken van Christophe. Het zijn geen Gentse draken maar mythologische creaturen zoals we ze wel eens zien boven aan kerkgevels, waar ze dienden als waterspuwers maar ook gebruikt werden als afweer tegen boze geesten.

Christophe De Coninck leerde de film- en videoclub kennen toen hij een kamera gekregen had en die meer wou benutten. Hij trok dan naar "De Drake", waar men hem wegwijs maakte in de filmerij. Omdat men op zoek was naar een passende trofee voor het Speelfilmfestival, besloot Christophe iets te creëren eigen aan de club. De ĞDrake-trofeeğ was geboren.

Op de slotceremonie zullen de gelukkige winnaars van het Internationaal Speelfilmfestival een kunstwerk in ontvangst mogen nemen, een kunstwerk dat ontsproot uit het brein en geschapen werd door de handen van de eerder bescheiden man die Christophe De Coninck is.

Jean Buyle, journalist

Top of document

Back

İ Film- & Videoclub De Drake vzw